Pentru a afla costul total si exact al infiintarii unui PFA in Arad va rugam sa ne contactati la 0725888777.

Suna acum

PFA-ul (persoana fizica autorizata) este cea mai simpla metoda de a fi inregistrat fiscal si de a desfasura in mod legal o activitate economica. 

Actele necesare infiintarii unui PFA (Persoana Fizica Autorizata) in judetul Arad:

  1. actul de identitate al titularului  PFA (copie CI sau copie Pasaport)
  2. o copie dupa actul de proprietate sau copie dupa actul de identitate al celui care pune la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al firmei. (in cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru a stabili sediul social al firmei,  va putem asigura gazduire de sediu social  pentru o durata de minim 6 luni. Daca alegeti sa va gazduim noi sediul social in Arad nu mai aveti nevoie de dovada dreptului de proprietate, de acordul vecinilor si de avizul asociatiei de proprietari)
  3. dovada privind pregatirea sau experienta profesionala se atesta cu urmatoarele documente:
  • diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant;
  • certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala;
  • certificatul de competenta profesionala (cartea de mestesugar, carnetul de munca al solicitantului, declaratie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor traditionale artizanale);
  • atestatul de recunoastere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea în strainatate;
  • atestatul de recunoastere a calificarii dobandite în strainatate, în afara sistemului de invatamant;
  • orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Pentru a afla costul total si exact al infiintarii unui PFA in Arad va rugam sa ne contactati la 0725888777.

Suna acum

Regimul fiscal al PFA

Persoana fizica autorizata va tine contabilitatea in partida simpla, potrivit reglementărilor privind organizarea si conducerea evidentei contabile, in conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Principala diferenta dintre persoana fizica autorizata (PFA)  si Intreprindere Individuala (I.I.)  apare in art. 24. (OUG 44/ 2008) care prevede urmatoarele: „Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii”

Nivelul impozitelor datorate de catre un PFA depaseste nivelul impozitelor datorate de catre o companie platitoare de impozit pe venit („microintreprindere – SRL”). Totusi din punct de vedere administrativ exista si avantaje evidente: contabilitatea poate fi tinuta, teoretic, de proprietar, numarul de documente obligatorii (registre, documente justificative, etc) este mai mic decat in cazul unei societati comerciale, banii incasati nu trebuiesc justificati, pot merge direct in buzunarul proprietarului, etc. O forma avantajoasa de impozitare a PFA-ului este optiunea de „norma fixa de venit”. Impozitul si asigurarile sociale se calculeaza in functie de un venit baza de calcul, stabilit de autoritatile locale si ANAF pentru fiecare judet in parte, indiferent de suma incasata. Tabelul cu normele de venit pe fiecare judet se publica in fiecare inceput de an.

Pentru a afla costul total si exact al infiintarii unui PFA in Arad precum si documentele necesare va rugam sa ne contactati la 0725888777.

Suna acum